:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 053-131532 โทรสาร (แฟกซ์) : 053-482131 อีเมล : saraban@sunpukwan.go.th

ชื่อ: โครงการสนับสนุนการรวมกลุ่มและยกระดับศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP ในชุมชนสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ

26 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

 
     วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 นายเจริญ คำยามา นกยกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน มอบหมายให้ นายประพัต เมืองอุดร รองนายกเทศมนตรีตำบลสสันผักหวาน พร้อมด้วยนายประวัติ สุยะ ประธานสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสนับสนุนการรวมกลุ่มและยกระดับศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP ในชุมชนสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านต้นงิ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลสันผักหวาน
      โดยได้มีการอบรมความรู้พื้นฐานการใช้เทคโนโลยีระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์(เตาพลังงานแสงอาทิตย์)อบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลรักษา และฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ วิทยากรโดย นายพีรพล มัคคพันธ์ นักวิชาการพลังงานชำนาญการ จากสำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร