:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 053-131532 โทรสาร (แฟกซ์) : 053-482131 อีเมล : saraban@sunpukwan.go.th

ชื่อ: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เป็นพนักงานจ้าง

23 ส.ค. 2564

รายละเอียด: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เป็นพนักงานจ้าง ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศ และให้ผู้สมัครมาเข้ารับการประเมินสมรรถนะในวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ เทศบาลตำบลสันผักหวาน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_12_25_829828.pdf