:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 053-131532 โทรสาร (แฟกซ์) : 053-482131 อีเมล : saraban@sunpukwan.go.th

ชื่อ: ประกาสสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่

7 เม.ย. 2566

รายละเอียด:

     การกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.๒๕๖๖ เขตเลือกตั้งที่ ๘ จังหวัดเชียงใหม่

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร