:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 053-131532 โทรสาร (แฟกซ์) : 053-482131 อีเมล : saraban@sunpukwan.go.th

ชื่อ: วัดถาวรธรรม

12 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

                   วัดถาวรธรรม สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2207 เดิมที่บริเวณวัดมีต้นไม้ยางเป็นจำนวนมาก  แต่มีต้นยางต้นหนึ่งลำต้น ได้เกิดเป็นตะปุ่มตะป่ำ ภาษาเหนือเรียกว่า เป๋า หรือ ปู๋ดเป๋า ชาวบ้านจึงเรียกว่า ยางเป๋า ต่อมาเพี้ยนเป็นยางเป และเพี้ยนมาเป็นยังเปา จนถึงปัจจุบันนี้

 

ที่ตั้ง 3  หมู่ 5 บ้านยังเปา ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230

พระวิษณุกรณ์ โชติปญฺโญ รักษาการ เจ้าอาวาสวัดถาวรธรรม (ยังเปา)

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร