ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-131532 โทรสาร 053-482131 //

X ปิด
สายตรงนายก

ปลัดfacebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ของราขการ ทต.สันผักหวาน

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

อพปร.สันผักหวาน

ต่อต้านคอรับชั่น

หนังสือราชการท้องถิ่น

หนังสือราชการ ส.ถ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/07/2551
วันนี้
163
เมื่อวานนี้
348
เดือนนี้
6,071
เดือนที่แล้ว
6,335
ปีนี้
37,937
ปีที่แล้ว
64,272
ทั้งหมด
410,557
ไอพี ของคุณ
3.215.190.193-:- ขอเชิญร่วมรับชมและรับฟัง การประชุมประชาคมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ทาง facebook live 
-:- ขอเชิญชวนร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นกรณีปิดจุดกลับรถ 
-:- ขอเชิญชวนแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในการกำหนดพ 
-:- ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว 
-:- ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
-:- ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
-:- ประชาสัมพันธ์ ตลาดเพื่อชุมชน กาดภูมิปัญญาและนวัตกรรมชุมชน "กาด เตา อิฐ"  
-:- คิวอาร์โค้ด (QR Code) งานกองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลตำบลสันผักหวาน 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
-:- ขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนเส้นทางถนน 
ประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 2)
โครงการคัดกรองและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)
กิจกรรมฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมี ใน “อุภินนมัตถจรกถา”
ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะในชุมชน เทศบาลตำบลปากน้ำประแส จังหวัดระยอง
ประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565
การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบและประเมินผล กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสันผักหวาน


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
-:- โครงการก่อสร้างงานดินถม หมู่ 5 บ้านเบ้อ 
-:- โครงการก่อสร้างราวกั้นอันตราย หมู่ 7 
-:- ขยายไหล่ทางถนน คสล. หมู่ 7 สวนนายอรุณ - สุดเขตหมู่ 7 
-:- โครงการก่อสร้างถนน คสล.และรางระบายน้ำ คสล.แบบตัวยู พร้อมฝาปิด หมู่ 2 ต้นงิ้วซอย 4 
-:- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ 1 ล้านนาซิตี้ 
-:- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบตัวยูพร้อมฝาปิด หมู่ 2 ข้างซุ้มประตูหัวบ้านต้นงิ้ว 
-:- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ไม่มีฝา หมู่ 3 ร้านนฤมลผ้าม่าน-บ่อบำบัด 
-:- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ 6 บ้านยายปัน - บ้านนายคำ สารภี 
-:- ประกาศ 171012560 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ประกาศราคากลาง
-:- โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านเบ้อ หมู่ 5 
-:- โครงการก่อสร้างรั้ว คสล.แผงรั้วสำเร็จรูป รุ่น LT บ้านเบ้อ หมู่ 5 
-:- โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.บ้านขัวเด้ง หมู่ 6 (สะพานขัวเด้ง-สวนนายจรัญ) 
-:- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. และ ถนน คสล.หมู่ 5 (ข้างบ้านนางเหมย สันป่าตัน) 
-:- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ 3 (ข้างวัดผาสุการาม-บ้านนางบุญปั๋น เรือนใส) 
-:- โครงการปรับปรุงผิวจราจร (Over lay) แยก ทล 108 ตอนบ้านเบ้อ-แยก ทล 121 กาดผักหวาน หมู่ 5 
-:- โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ สาย ชม.ถ.79-0003 แยก 121-เขตติดต่อบ้านแหวน หมู่ 3,2 
-:- โครงการก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านเบ้อ หมู่ 5 
-:- โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสันผักหวาน หมู่ 2 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.
-:- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
-:- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
-:- ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
-:- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร กองการศึกษา ตำแหน่งคนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่สันทนาการ) 
-:- ประกาศเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร ตำแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัด กองช่าง  
-:- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งคนงานทั่วไป  
-:- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป  
-:-  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 
-:-  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 
-:- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา 
หมู่บ้านมหัศจรรย์ดินยิ้ม 
วัดช้างน้ำ
  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลสันผักหวาน
   ลูกดินสมุนไพรประคบร้อน
    ผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
     ชุดพื้นเมือง – ชุดชาวเขา


     คู่มือประชาชนร้องเรียนร้องทุกข์แจ้งไฟฟ้าชำรุดระบบบริหารเอกสาร E-Officeตรวจเช็คอีเมล์สถิติอุบัติเหตุหนังสือราชการท้องถิ่นสำรวจความคิดเห็นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)กรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.ICT กรมการจัดหางาน กรมบัญชีกลาง คลังข่าวมหาดไทยธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAจังหวัดเชียงใหม่