ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันผักหวาน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-131532 โทรสาร 053-482131 //

สายตรงนายก

ปลัด

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

อพปร.สันผักหวาน

ต่อต้านคอรับชั่น

หนังสือราชการท้องถิ่น

หนังสือราชการ ส.ถ

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/07/2551
วันนี้
172
เมื่อวานนี้
366
เดือนนี้
4,195
เดือนที่แล้ว
5,234
ปีนี้
9,429
ปีที่แล้ว
42,435
ทั้งหมด
177,842
ไอพี ของคุณ
54.173.237.152
-:- ระบบลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ทางอินเทอร์เน็ต 
-:- ประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน สมัยประชุมที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 
-:- สำหรับลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ส.ส.จังหวัดเชียงใหม่ ในเขตเลือกตั้งและนอกเขตเลือกตั้ง 
-:- ขั้นตอนการขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลสันผักหวาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง 
-:- แจ้งประกาศช่วงเวลาห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดอย่างเด็ดขาดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวัน เวลา ยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียง 
-:- เทศบาลตำบลสันผักหวานขอเชิญชวนน้องๆ มาร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  
-:- ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศ กฎกระทรวงกำหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกัน พ.ศ. 2561 
กิจกรรมแยกแลกลด(โลกร้อน)รับบริจาคมือถือเก่า
รับฟังความคิดเห็นประชาชน บ้านต้นงิ้ว​ หมู่ที่​ 2
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลลำทับ จังหวัดกระบี่
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีทั้ง7หมู่บ้าน​ ประจำ
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอหางดง
กิจกรรมอบรม​บุคลากรในส่วนของเทศบาลตำบลในการทำจัดทำบัญชีครัวเรือน​
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมผิวจราจร แบบ OVERLAY จำนวน 3 ช่วง บ้านท้าวผายู หมู่ 3 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์คอนกรีตภายในตำบลสันผักหวาน 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างเหมา overlay ถนนหน้าสนามกีฬา หมู่ 5 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาลตำบลสันผักหวาน 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักด้านทิศตะวันออกสนามกีฬา ทต.สันผักหวาน 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หน้าสวนนายอรุณ ทาคำถา ถึงสุดเขตหมู่ 7 โด 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. หมู่ 6 จำนวน 3 ช่วง โดยวิธี e-bidding 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. หมู่ 6 จำนวน 2 ช่วง โดยวิธี e-bidding 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอแนวความคิดของงานจ้างออกแบบอาคารสำนักงาน ทต.สันผักหวาน 
ประกาศผู้ชนะราคา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.
-:- รายงานผลประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Overlay จำนวน 3 ช่วง 
-:- รายงานผลประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน 
-:- รายงานผลประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. หมู่ 6 จำนวน 3 ช่วง 
-:- รายงานผลจ้างเหมาก่อสร้างเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ overlay หมู่ 5 หน้าสนามกีฬาถึงสามแยก หมู่ 5 ไป หมู่ 7 
-:- รายงานผลจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ 7 หน้าสวนนายอรุณ ทาคำถา ถึงสุดเขตหมู่ 7 
-:- รายงานผลจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. หมู่ 6 บ้านขัวเด้งลุ่มไปวิวสวย 
-:- รายงานผลจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ 5 ด้านทิศตะวันออกสนามกีฬา ฯ 
-:- รายงานผลจ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาลตำบลสันผักหวาน หมู่ 5  
-:- รายงานผลการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 1 (ซอย 2/1 หลังบ้านนายผล - หลังโรงเรียนพั 

วัดช้างน้ำ
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลสันผักหวาน
ลูกดินสมุนไพรประคบร้อน
ผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
ชุดพื้นเมือง – ชุดชาวเขา


   คู่มือประชาชน   ร้องเรียนร้องทุกข์   แจ้งไฟฟ้าชำรุด   ระบบบริหารเอกสาร E-Office   ตรวจเช็คอีเมล์   ข่าวสารอาเซียน   หนังสือราชการท้องถิ่น   สำรวจความคิดเห็น      กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)   กรมสรรพากร    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.   ICT    กรมการจัดหางาน    กรมบัญชีกลาง    คลังข่าวมหาดไทย   ธนาคารกรุงไทย   ธนาคารออมสิน   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส   ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA   จังหวัดเชียงใหม่